انتخابات ریاست جمهوری نهم

انتخابات ریاست جمهوری ایران در سال ۱۳۸۴ خورشیدی نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران بود، که طی دو مرحله در تاریخ ۲۷ خرداد و ۳ تیر همان سال برگزار شد و در جریان آن محمود احمدی نژاد به عنوان ششمین رئیس جمهور ایران انتخاب شد.
شورای نگهبان ایران از ۱۰۱۴ نفری که برای انتخابات ریاست جمهوری ایران ثبت نام کرده بودند تنها صلاحیت پنج نفر از آنان را تأیید کرد ولی پس از دستور آیت‌الله خامنه‌ای صلاحیت دوتن دیگر (مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده) را نیز تائید کرد

وضعیت آرای نامزدها در استانهای مختلف
آذربایجان شرقی دور اول واجدان شرایط: ۲ میلیون و ۶۶۸ هزار و ۵۰۵ نفر کل آرا: ۱۳۷۶۴۷۷ نفر درصد مشارکت: ۵۱٫۵ درصد اول: محسن مهر علیزاده ۳۷۸۶۰۴ رای دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۲۶۸۹۵۴ رای سوم: محمود احمدی نژاد ۱۹۸۴۱۷ چهارم: مصطفی معین ۱۹۰۲۱۱ پنجم: محمد باقر قالیباف ۱۲۲۱۶۰ ششم: مهدی کروبی ۱۲۱۹۶۹ هفتم: علی اردشیر لاریجانی ۲۸۰۷۵
دور دوم کل آرا: ۱۲۳۲۲۵۵ نفر درصد مشارکت: ۴۶٫۲ درصد محمود احمدی نژاد: ۸۳۷۶۶۰ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۳۶۴۱۱۰ رای

آذربایجان غربی دور اول واجدان شرایط: ۱ میلیون و ۹۱۶ هزار و ۹۲۹ نفر کل آرا: ۸۴۳۸۰۶ رای درصد مشارکت: ۴۴٫۰۲ درصد
اول: محسن مهر علیزاده ۱۶۳۰۹۱ دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۵۱۵۲۵ سوم: مصطفی معین ۱۴۶۹۴۱ چهارم: محمد باقر قالیباف ۱۴۱۲۸۹ پنجم: مهدی کروبی ۹۹۷۶۶ ششم: محمود احمدی نژاد ۷۵۳۱۹ هفتم علی اردشیر لاریجانی ۱۵۴۳۵
دور دوم شرکت کنندگان: ۷۱۲۱۱۴ نفر محمود احمدی نژاد: ۴۲۸۵۵۸ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۲۵۰۱۸۶ رای

اردبیل دور اول واجدان شرایط: ۹۰۸ هزار و ۷۹۴ نفر کل آرا: ۴۹۰۴۵۰ نفر درصد مشارکت: ۵۳٫۹ درصد اول: محسن مهر علیزاده ۱۱۱۴۶۵ دوم: محمد باقر قالیباف ۱۰۶۲۷۲ سوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۹۵۴۵۰ چهارم: مصطفی معین ۶۷۱۳۴ پنجم: مهدی کروبی۵۳۹۰۶ ششم: محمود احمدی نژاد ۳۴۰۹۵ هفتم: علی اردشیر لاریجانی ۷۷۶۶
دور دوم کل آرا: ۴۴۵۳۵۲ نفر درصد مشارکت: ۴۹ درصد محمود احمدی نژاد: ۲۸۰۲۶۶ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۱۵۴۵۹۱ رای

اصفهان دور اول کل آرا: ۱۸۳۷۱۳۷ واجدان شرایط: ۳ میلیون و ۱۵۳ هزار و ۳۱۸ نفر درصد مشارکت: ۵۸٫۲ درصد
اول: محمود احمدی نژاد ۸۰۱۶۳۵ دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۲۶۰۸۵۸ سوم: محمد باقر قالیباف ۱۹۸۴۰۹ چهارم: مهدی کروبی ۱۹۶۵۱۲ پنجم: مصطفی معین ۱۹۶۲۶۱ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۷۳۴۵۲ هفتم: محسن مهر علیزاده ۳۰۳۲۵
دور دوم کل آرا:۱۱۰۷۲۱۲ درصد مشرکت: ۳۵٫۲ درصد محمود احمدی نژاد: ۷۰۸۳۰۳ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۳۰۰۶۹۳ رای

ایلام دور اول واجدان شرایط: ۳۷۲ هزار و ۲۶۴ نفر کل آرا: ۲۹۹۳۹۶ نفر درصد مشارکت: ۸۰٫۴۳ درصد
اول: مهدی کروبی ۱۰۸۶۲۷ دوم: مصطفی معین ۵۶۲۵۲۶ سوم: محمد باقر قالیباف ۴۱۰۸۲ چهارم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۴۰۵۸۰ پنجم: محمود احمدی نژاد ۳۳۳۸۳ ششم: علی اردشیرلاریجانی ۶۷۸۳ هفتم: محسن مهرعلیزاده ۳۰۲۶
دور دوم شرکت کنندگان: ۲۴۸۵۱۳ نفر محمود احمدی نژاد: ۱۲۷۲۵۸ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۱۱۳۸۳۸ رای

بوشهر دور اول واجدان شرایط: ۵۸۱ هزار و ۴۳۴ نفر کل آرا ۴۲۰۵۷۹ نفر درصد مشارکت: ۷۲٫۳ درصد اول: مهدی کروبی ۹۸۱۴۸ دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۹۷۴۱۲ سوم: محمود احمدی نژاد ۸۲۳۷۶ چهارم: مصطفی معین ۶۸۴۵۷ پنجم: محمد باقر قالیباف ۴۶۹۶۲ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۸۲۰۷ هفتم: محسن مهرعلیزاده ۴۹۴۲
دور دوم شرکت کنندگان: ۳۸۶۵۷۰ نفر محمود احمدی نژاد: ۲۱۵۷۵۰ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۱۶۱۶۵۴ رای

تهران دور اول کل آرا: ۵۲۴۱۷۳۲ نفر واجدان شرایط: هشت میلیون و ۲۳۱ هزار و ۲۳۰ نفر درصد مشارکت: ۶۳٫۷ درصد
اول: محمود احمدی نژاد با یک میلیون و ۵۰۰ هزار و ۸۲۹ رای دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی یک میلیون و ۲۷۴ هزار و ۲۷۶ رای سوم: مصطفی معین ۶۴۸۵۹۸ چهارم: محمد باقر قالیباف ۶۱۴۳۸۱ پنجم: مهدی کروبی ۴۱۵۱۸۷ ششم: محسن مهرعلیزاده ۲۸۱۷۴۸ هفتم: علی اردشیر لاریجانی ۲۴۶۱۶۷
دور دوم کل آرا: ۳۶۵۴۸۰۱ نفر درصد مشارکت: ۴۴٫۴ درصد محمود احمدی نژاد: ۲۱۷۴۷۳۴ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۱۳۹۰۸۳۹ رای

چهارمحال و بختیاری دور اول واجدان شرایط: ۵۸۳ هزار و ۵۹ نفر کل آرا ۳۷۸۱۱۵ نفر درصد مشارکت: ۶۴٫۸ درصد اول: محمود احمدی نژاد ۹۰۹۶۰ دوم: مهدی کروبی ۷۵۰۴۴ سوم: محمد باقر قالیباف ۶۴۰۶۸ چهارم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۵۹۵۲۱ پنجم: مصطفی معین ۴۸۳۵۷ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۲۳۱۲۷ هفتم: محسن مهر علیزاده ۵۰۵۱
دور دوم کل آرا: ۳۷۵۱۹۳ نفر درصد مشارکت: ۶۴٫۳ درصد محمود احمدی نژاد: ۲۶۹۳۷۴ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۹۹۳۴۶ رای

خراسان شمالی دور اول واجدان شرایط: ۵۶۰ هزار و ۵۵۶ نفر کل آرا: ۳۵۶۲۰۷ نفر درصد مشارکت: ۶۳٫۵ درصد اول: محمد باقر قالیباف ۱۰۰۰۹۱ دوم: مهدی کروبی ۸۹۵۵۱ سوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۷۰۴۰۷ چهارم: مصطفی معین ۳۷۳۳۰ پنجم: محمود احمدی نژاد ۲۲۹۵۴ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۱۶۹۰۰ هفتم: محسن مهر علیزاده ۸۲۰۹
دور دوم شرکت کنندگان: ۲۶۶۰۴۰ نفر محمود احمدی نژاد: ۱۷۶۳۹۶ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۸۵۹۷۶ رای

خراسان جنوبی دور اول واجدان شرایط: ۲۷۰ هزار و ۱۲۷ نفر کل آرا: ۲۶۰۸۷۹ نفر درصد مشارکت: ۹۶٫۵۸ درصد اول: محمود احمدی نژاد ۱۰۱۶۳۸ رای دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۵۶۹۸۱ سوم: محمد باقر قالیباف ۴۹۰۴۳ چهارم: مصطفی معین ۳۹۲۷۶ پنجم: مهدی کروبی ۲۷۷۵۰ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۵۷۱۶ هفتم: محسن مهرعلیزاده ۴۹۵۸
دور دوم کل آرا: ۲۶۶۰۴۷ نفر درصد مشارکت:۹۸٫۵ درصد محمود احمدی نژاد: ۱۷۶۳۹۶ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۸۵۹۷۶ رای

خراسان رضوی دور اول کل آرا: ۲٬۵۹۱٬۵۵۷ رای واجدان شرایط: ۳ میلیون و ۷۵۰ هزار و ۴۰۸ نفر درصد مشارکت: ۶۹٫۱ درصد
اول: محمد باقر قالیباف ۸۷۷۶۶۵ دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۵۲۷۷۰۷ سوم: محمود احمدی نژاد ۳۷۷۷۳۲ چهارم: مصطفی معین ۳۲۵۲۸۱ پنجم: مهدی کروبی ۲۹۷۹۶۷ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۷۸۹۷۶ هفتم: محسن مهرعلیزاده ۳۳۴۸۸
دور دوم کل آرا: ۲۳۳۵۹۴۵ نفر در صد مشارکت: ۶۲٫۳ درصد محمود احمدی نژاد: ۱۴۹۰۰۶۴ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۸۰۴۳۲۸ رای

خوزستان دور اول واجدان شرایط: ۲ میلیون و ۸۳۴ هزار و ۷۲۱ نفر کل آرا: ۱۵۶۱۵۶۵ نفر
درصد مشارکت: ۵۵٫۰۹ درصد اکبر هاشمی رفسنجانی با ۳۱۹۸۸۳ رای رتبه دوم محمود احمدی نژاد با ۲۲۴۴۲۷ رای رتبه سوم
دور دوم شرکت کنندگان: ۱۴۵۲۷۸۶ نفر محمود احمدی نژاد: ۸۸۲۶۸۲ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۵۱۸۶۲۱ رای

زنجان دور اول واجدان شرایط: ۷۱۲ هزار و ۸۳۳ نفر کل آرا: ۴۶۵۱۳۴ نفر درصد مشارکت: ۶۵٫۲ درصد اول: اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۱۰۶۹۸ دوم: محمود احمدی نژاد ۹۳۳۰۹ سوم: محمد باقر قالیباف ۷۱۳۶۵ چهارم: مصطفی معین ۶۸۶۴۹ پنجم: مهدی کروبی ۶۲۸۴۵ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۲۲۸۶۹ هفتم: محسن مهر علیزاده ۱۸۵۶۸
دور دوم کل آرا: ۴۳۵۱۰۶ نفر درصد مشارکت: ۶۱ درصد محمود احمدی نژاد: ۲۹۴۱۵۵ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۱۳۲۵۶۶ رای

سمنان دور اول واجدان شرایط: ۴۰۲ هزار و ۲۷۸ نفر کل آرا ۲۹۵۵۹۸ نفر درصد مشارکت: ۷۳٫۸ اول: محمود احمدی نژاد ۹۸۰۲۴ رای دوم: اکبر هاشمی بهرمانی ۶۹۷۷۳ سوم: محمد باقر قالیباف ۳۷۰۵۹ چهارم: مصطفی معین ۲۶۵۷۲ پنجم: مهدی کروبی ۲۵۸۹۹ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۲۰۱۹۰ هفتم: محسن مهر علیزاده ۳۸۷۳
دور دوم کل آرا: ۲۹۸۶۱۶ نفر درصد مشارکت: ۷۴٫۲ درصد محمود احمدی نژاد:۲۱۴۰۵۹ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۷۸۱۶۷ رای

سیستان و بلوچستان دور اول واجدان شرایط: ۱ میلیون و ۱۷۴ هزار و ۷۲۹ نفر کل آرا: ۸۷۰۵۶۱ نفر درصد مشارکت: ۷۴٫۴ درصد اول: مصطفی معین ۴۷۹۱۲۵ رای دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۵۵۱۴۷ رای سوم: مهدی کروبی ۷۷۰۱۷ رای چهارم: محمد باقر قالیباف ۶۸۶۰۵ رای پنجم: محمود احمدی نژاد ۴۷۷۴۳ رای ششم: علی اردشیر لاریجانی ۲۴۹۵۴ رای هفتم: محسن مهر علیزاده ۷۳۱۲ رای
دور دوم کل آرا: ۷۴۸۹۹۳ نفر درصد مشارکت: ۶۳٫۷ درصد محمود احمدی نژاد: ۳۳۲۳۱۶ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۴۰۷۰۶۳ رای

فارس دور اول کل آرا ۱۸۴۰۳۳۶ نفر واجدان شرایط: ۲ میلیون و ۹۹۹ هزار و ۷۰ نفر درصد مشارکت: ۶۱٫۳ درصد اول: مهدی کروبی۵۴۶۶۳۳ رای دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۴۰۳۰۷۴ رای سوم: محمد باقر قالیباف ۲۷۳۵۴۲ رای چهارم: محمود احمدی نژاد ۲۴۲۵۳۵ رای پنجم: مصطفی معین ۲۱۷۱۲۲ رای ششم: علی اردشیر لاریجانی ۶۱۳۸۳ رای هفتم: محسن مهر علیزاده ۲۲۴۴۰ رای
دور دوم شرکت کنندگان: ۱۷۴۷۸۷۴ نفر درصد مشارکت: ۵۸٫۲ درصد محمود احمدی نژاد: ۹۹۸۶۹۳ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۷۰۶۸۹۸ رای

قزوین دور اول واجدان شرایط: ۷۵۳ هزار و ۷۲۹ نفر کل آرا: ۵۲۱۷۸۸ نفر درصد مشارکت: ۶۹٫۲ درصد اول: محمود احمدی نژاد ۱۱۸۴۱۴ رای دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۰۸۹۲۸ رای سوم: مهدی کروبی ۸۱۵۶۹ رای چهارم: محمد باقر قالیباف ۷۷۳۹۹ رای پنجم: مصطفی معین ۶۸۳۶۶ رای ششم: محسن مهر علیزاده ۲۴۶۴۹ رای هفتم: علی اردشیر لاریجانی ۱۸۰۷۸ رای
دور دوم کل آرا: ۵۰۵۴۴۳ نفر درصد مشارکت: ۶۷ درصد محمود احمدی نژاد: ۳۶۷۸۷۴ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۱۲۸۶۱۰ رای

قم دوره اول واجدان شرایط: ۶۲۲ هزار و ۹۹۱ نفر کل آرا: ۴۷۹۷۷۷ نفر درصد مشارکت: ۷۷ درصد اول: محمود احمدی نژاد ۲۵۶۱۱۰ رای دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۰۴۰۰۴ رای سوم: مصطفی معین ۲۷۸۲۴ رای چهارم: محمد باقر قالیباف ۲۵۷۹۲ رای پنجم: مهدی کروبی ۲۵۲۸۲ رای ششم: محسن مهر علیزاده ۱۴۴۵۱ رای هفتم: علی اردشیر لاریجانی ۱۰۸۹۴ رای
دور دوم کل آرا: ۴۸۲۸۴۵ نفر درصد مشارکت: ۷۷٫۵ درصد محمود احمدی نژاد: ۳۵۲۰۱۹ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۱۲۰۵۸۶ رای

کردستان دور اول واجدان شرایط: ۱ میلیون و ۳۲ هزار و ۳۰۶ نفر کل آرا ۳۸۵۷۷۶ نفر درصد مشارکت: ۳۷٫۳ درصد اول: مهدی کروبی ۱۱۱۲۴۹ رای دوم: مصطفی معین ۹۲۸۸۴ رای سوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۵۴۰۰۴ رای چهارم: محمد باقر قالیباف ۴۸۹۱۳ رای پنجم: محمود احمدی نژاد ۲۲۳۵۳ رای ششم: محسن مهر علیزاده ۱۰۲۶۱ رای هفتم: علی اردشیر لاریجانی ۷۷۸۵ رای
دور دوم شرکت کنندگان: ۲۵۷۶۴۳ نفر محمود احمدی نژاد: ۱۲۷۸۰۸ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۱۰۹۱۷۰ رای

کرمان دور اول واجدان شرایط: ۱ میلیون و ۵۲۷ هزار و ۵۰۴ نفر کل آرا: ۱ میلیون و ۱۹۱ هزار و ۹۴ نفر درصد مشارکت: ۷۹٫۹ درصد اول: اکبر هاشمی رفسنجانی ۴۸۰۲۷۱ دوم: علی اردشیر لاریجانی ۲۲۱۲۲۱۹ سوم: مهدی کروبی ۱۵۲۷۶۴ چهارم: محمود احمدی نژاد ۱۲۹۲۸۴ پنجم: محمد باقر قالیباف ۱۱۲۰۵۶ ششم: مصطفی معین ۵۲۸۹۶ هفتم: محسن مهر علیزاده ۹۶۹۷دور دوم شرکت کنندگان: ۱۱۸۹۳۲۵ نفر محمود احمدی نژاد: ۶۰۳۱۱۷ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۵۷۰۵۳۸ رای

کرمانشاه دور اول واجدان شرایط: ۱ میلیون و ۳۸۱ هزار و ۵۶۴ نفر کل آرا ۷۶۵۱۸۹ نفر درصد مشارکت: ۵۵٫۴ درصد اول: مهدی کروبی ۲۵۴۷۸۰ رای دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۳۷۰۱۰ سوم: محمد باقر قالیباف ۱۱۵۴۳۹ چهارم: مصطفی معین ۱۰۶۸۰۴ پنجم: محمود احمدی نژاد ۷۰۱۱۷ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۲۲۰۳۳ هفتم: محسن مهرعلیزاده ۱۲۵۱۶
دور دوم کل آرا: ۶۷۶۰۱۱ نفر درصد مشارکت: ۴۸٫۹ درصد محمود احمدی نژاد: ۳۴۳۳۱۹ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۳۳۲۶۹۲ رای

کهکیلویه و بویراحمد دور اول با ۴۰۵ هزار و ۲۹۴ نفر کل آرا ۳۱۵۷۶۰ نفر درصد مشارکت: ۷۷٫۹ درصد اول: مهدی کروبی ۹۶۴۵۹ رای دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۵۶۱۵۴ سوم: محمد باقر قالیباف ۵۲۲۵۹ چهارم: مصطفی معین ۵۰۹۵۴ پنجم: محمود احمدی نژاد ۳۴۳۹۶ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۲۰۳۰۶ هفتم: محسن مهرعلیزاده ۱۵۷۲
دور دوم کل آرا: ۳۰۸۴۱۵ نفر درصد مشارکت: ۷۶ درصد محمود احمدی نژاد: ۱۸۸۴۶۱ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۱۱۴۸۷۴ رای

گلستان دور اول واجدان شرایط: ۱ میلیون و ۹۸ هزار و ۴۷۹ نفر کل آرا ۷۲۲۹۲۲ نفر
درصد مشارکت: ۶۵٫۸۱ درصد اول: مهدی کروبی ۱۹۳۵۷۰ دوم: مصطفی معین ۱۵۶۸۶۲ سوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۵۵۴۹۸ چهارم: محمد باقر قالیباف ۸۷۵۲۲ پنجم: محمود احمدی نژاد ۵۶۷۷۶ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۴۲۳۳۴ هفتم: محسن مهر علیزاده ۸۲۸۳
دور دوم شرکت کنندگان: ۶۶۴۹۵۸ نفر محمود احمدی نژاد: ۳۵۶۶۱۹ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۲۹۴۶۲۶ رای

گیلان دور اول واجدان شرایط: ۱ میلیون و ۸۱۸ هزار و ۵۳۵ نفر کل آرا ۱۰۶۱۹۵۵ نفر درصد مشارکت: ۵۸٫۴ درصد اول: اکبر هاشمی رفسنجانی ۲۱۵۴۷۸ رای دوم: مهدی کروبی ۲۰۳۹۴۱ سوم: مصطفی معین ۱۸۲۳۲۱ چهارم: محمد باقر قالیباف ۱۷۱۵۶۲ رای پنجم: محمود احمدی نژاد ۱۴۹۰۲۶ رای ششم: علی اردشیر لاریجانی ۵۰۰۷۰ رای هفتم: محسن مهرعلیزاده ۳۳۹۹۶ رای
دور دوم کل آرا: ۱۰۶۴۲۴۴ نفر درصد مشارکت: ۵۸٫۵ درصد محمود احمدی نژاد: ۶۸۴۷۹۴ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۳۵۱۰۳۹ رای

لرستان دور اول واجدان شرایط: ۱ میلیون و ۲۱۵ هزار و ۴۷ نفر کل آرا ۸۱۶۱۹۵ نفر درصد مشارکت: ۶۷٫۲ درصد اول: مهدی کروبی ۴۴۰۲۴۷ دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۲۱۱۳۰ سوم: محمد باقر قالیباف ۷۰۲۲۵ چهارم: محمود احمدی نژاد ۶۹۷۱۰ پنجم: مصطفی معین ۵۳۷۴۷ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۳۱۱۶۹ هفتم: محسن مهر علیزاده ۶۸۶۵
دور دوم شرکت کنندگان: ۷۳۴۰۱۶ نفر درصد مشارکت: ۶۰٫۴ درصد محمود احمدی نژاد: ۳۶۴۷۹۰ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۳۵۰۶۵۰ رای

مازندران دور اول واجدان شرایط: ۲ میلیون و ۱۰۹ هزار و ۵۴۷ نفر کل آرا: ۱۳۷۵۲۴۶ نفر درصد مشارکت: ۶۵٫۱ درصد اول: علی اردشیر لاریجانی ۴۶۴۸۹۱ دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۳۱۱۹۴۹ سوم: محمود احمدی نژاد ۱۵۹۲۹۱ چهارم: مصطفی معین ۱۴۸۴۰۸ پنجم: محمد باقر قالیباف ۱۱۶۷۶۳ ششم: مهدی کروبی ۱۰۳۲۲۹ هفتم: محسن مهر علیزاده ۱۸۴۶۷
دور دوم شرکت کنندگان: ۱۳۷۶۶۱۵ نفر محمود احمدی نژاد: ۸۸۸۸۷۸ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۴۶۱۲۰۷ رای

مرکزی دور اول واجدان شرایط: ۹۷۱ هزار و ۸۶۵ نفر کل آرا ۶۰۳۴۳۳ نفر درصد مشارکت: ۶۲ درصد اول: محمود احمدی نژاد ۱۶۱۶۶۹ دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۴۳۱۱۸ سوم: مهدی کروبی ۱۰۴۵۲۲ چهارم: محمد باقر قالیباف ۷۱۸۲۸ پنجم: مصطفی معین ۶۵۵۹۲ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۱۷۲۵۸ هفتم: محسن مهر علیزاده ۱۴۰۵۸
دور دوم شرکت کنندگان: ۵۸۹۲۸۷ نفر محمود احمدی نژاد: ۴۱۰۷۲۶ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۱۶۶۸۸۷ رای

هرمزگان دور اول واجدان شرایط: ۷۸۸ هزار و ۴۵ نفر کل آرا: ۶۱۷۰۵۴ درصد مشارکت: ۷۸٫۳ درصد اول: مهدی کروبی ۱۷۷۴۱۳ رای دوم: مصطفی معین ۱۵۳۶۴۸ سوم: محمود احمدی نژاد ۸۰۱۵۴ چهارم: علی اردشیر لاریجانی ۷۸۱۶۱ پنجم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۷۵۶۰۱ ششم: محمد باقر قالیباف ۲۵۳۲۶ هفتم: محسن مهر علیزاده ۹۶۷۹
دور دوم شرکت کنندگان: ۵۳۱۸۸۹ رای محمود احمدی نژاد: ۳۱۷۳۷۴ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۲۰۰۹۲۱ رای

همدان دور اول واجدان شرایط:۱ میلیون و ۳۱۷ هزار و ۴۴۸ نفر کل آرا: ۸۲۱۳۳۷ نفر درصد مشارکت: ۶۲٫۳ درصد اول: مهدی کروبی ۲۱۸۰۱۸ رای دوم: محمود احمدی نژاد ۱۹۵۰۳۰ سوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۷۵۹۹۷ چهارم: مصطفی معین ۸۴۴۲۴ پنجم: محمد باقر قالیباف ۷۲۹۷۶ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۲۴۰۰۲ هفتم: محسن مهر علیزاده ۲۰۴۹۶
دور دوم شرکت کنندگان: ۷۵۷۷۶۸ نفر محمود احمدی نژاد: ۵۳۳۴۷۶ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۲۰۹۲۹۵ رای

یزد دور اول واجدان شرایط: ۶۲۳ هزار و ۸۰۹ نفر کل آرا ۴۷۴۲۱۸ نفر درصد مشارکت: ۷۶ درصد اول: محمود احمدی نژاد ۱۷۵ دوم: اکبر هاشمی رفسنجانی ۷۷۹۲۴ سوم: محمد باقر قالیباف ۶۶۸۹۲ چهارم: مصطفی معین ۶۰۵۱۰ پنجم: مهدی کروبی ۵۸۱۳۲ ششم: علی اردشیر لاریجانی ۹۳۱۷ هفتم: محسن مهر علیزاده ۵۱۸۶ دور دوم کل آرا: ۴۷۰۹۲۳ نفر درصد مشارکت: ۷۵٫۴ درصد محمود احمدی نژاد: ۳۱۱۶۵۴ رای اکبر هاشمی رفسنجانی: ۱۴۴۹۰۶ رای
آرای کل نامزدها

با تجمیع آرای ایرانیان داخل وخارج نتایج انتخابات دور اول ریاست جمهوری دوره نهم نشان می‌دهد که هاشمی رفسنجانی با ۶٫۱۶ میلیون نفر معادل (۲۱ درصد آرا) نفر اول، احمدی نژاد با ۵٫۷۱ میلیون نفر (۱۹٫۵ درصد) نفر دوم بوده و پس از وی کروبی با ۵٫۰۷ میلیون نفر (۱۷٫۳ درصد)، معین با ۴٫۰۸ میلیون نفر (۱۳٫۹ درصد)،قالیباف با ۴٫۰۷ میلیون نفر (۱۳٫۸ درصد)، لاریجانی با ۱٫۷۴ میلیون نفر (۵٫۹ درصد) و محسن مهرعلیزاده با ۱٫۲۹ میلیون نفر (۴٫۴ درصد) به ترتیب در رتبه بعدی قرار گرفتند. تعداد آرای باطله نیز ۱٫۲ میلیون معادل ۴٫۲ درصد کل آرا بوده‌است. پراکندگی آرا و محبوبیت کاندیداها در نقاط مختلف کشور از تنوع قابل توجهی برخوردار است. بر اساس نتایج مرحله اول هاشمی و احمدی نژاد به مرحله دوم راه یافتند. در بین داوطلبان نام برده شده، بیشترین واریانس (میزان پراکندگی) رای استانی به ترتیب احمدی نژاد، کروبی و معین اختصاص دارد. رای هاشمی و قالیباف تقریباً در سطح کشور یکنواخت است اما رای احمدی نژاد و کروبی دارای پراکندگی بالایی در سطح کشور است. در مرحله دوم انتخابات، احمدی نژاد موفق شد اکثریت آرا را به خود اختصاص دهد و به عنوان نهمین رئیس جمهور کشور برگزیده شود.

 

شهرستان‌های کوچک
در شهرستان‌های کوچک به طور متوسط در ۲۰۰ شهرستان کوچک کروبی (۲۲٫۲ درصد)، هاشمی (۲۱٫۲ درصد)، معین (۱۵٫۳ درصد)، احمدی نژاد (۱۵ درصد) و قالیباف (۱۴٫۴ درصد) به ترتیب رتبه‌های اول تا پنجم را کسب کرده‌اند. کروبی و معین به طور متوسط در شهرستان‌های با اکثریت روستایی رای بالاتری در مقایسه با شهرستان‌های با اکثریت شهری به دست آورده‌اند. این نسبت برای هاشمی و قالیباف تفاوت قابل توجهی بین نقاط شهری و روستایی در شهرستان‌های کوچک ندارد. لیکن آرای محمود احمدی نژاد در نقاط شهری به مراتب بیشتر از نقاط روستایی است.

شهرستان‌های متوسط
در شهرستان‌های متوسط به طور میانگین کروبی (۲۲٫۷ درصد)، هاشمی (۲۱٫۵ درصد)، احمدی نژاد (۱۶٫۲ درصد)، معین (۱۶٫۱ درصد) و قالیباف (۱۵٫۵ درصد) به ترتیب رتبه‌های اول تا پنجم را داشته‌اند. همچنین بررسی آرا در نقاط شهری و روستایی نشان می‌دهد که هاشمی، معین و قالیباف در شهرستان‌های با اکثریت روستایی رای بیشتری داشته‌اند در مورد مهدی کروبی با درصد کمی وضعیت در نقاط شهری بهتر بوده‌است و در مورد احمدی نژاد همانند شهرستان‌های کوچک ملاحظه می‌شود که درصد آرای او در نقاط شهری به میزان قابل توجهی بیشتر از نقاط روستایی است.

شهرستان‌های بزرگ
در شهرستان‌های بزرگ کشور احمدی نژاد (۲۴٫۸ درصد)، هاشمی (۲۲٫۷ درصد)، قالیباف (۱۵٫۵ درصد)، کروبی (۱۳٫۸ درصد) و معین (۱۳٫۲ درصد) به ترتیب حائز اکثریت آرا شده‌اند. در مورد هاشمی، قالیباف و معین، تفاوت قابل ملاحظه در آرای نقاط شهری و روستایی وجود ندارد. لیکن مهدی کروبی به طور قابل توجهی در نقاط روستایی دارای رای بیشتری است و محمود احمدی نژاد مشابه شرایط شهرستان‌های کوچک و متوسط در شهرستان‌های بزرگ نیز در نقاط شهری حائز آرای بیشتری شده‌اند.

در رقابت دور دوم علی اکبر هاشمی رفسنجانی ۱۰٬۰۴۶٬۷۰۱ رای و ۳۵٫۹۳ درصد آرای کل را بدست آورد و محمود احمدی نژاد ۱۷٬۲۸۴٬۷۸۲ رای و ۶۱٫۶۹ درصد آرای کل را به دست آورد که رئیس جمهور برگزیده شد. نکته جالب آن است که در دور اول این انتخابات، محمود احمدی نژاد از سوی هیچ گروه یا حزبی مورد حمایت قرار نگرفت و تنها تشکل حامی وی در کل کشور جامعه اسلامی دانشجویان بود که با صدور بیانیه ای حمایت خود را از محمود احمدی نژاد اعلام کرد.

انتخابات در یک نگاه

 •    تاریخ برگزاری دور اول
  27 خرداد 1384
 •    تاریخ برگزاری دور دوم
  03 تیر 1384
 •    تعداد واجدین شرایط
  46,786,418 نفر
 •    درصد مشارکت
  60 %
 •    تعداد کاندیداهای ثبت نام شده
  1,014 نفر
 •    تعداد کاندیداهای تایید صلاحیت شده
  7 نفر