حزب اراده ملت ایران

اصلاح طلبان

حزب اراده ملت ایران (حاما) در سال ۱۳۶۹ تأسیس و در سال ۱۳۷۹ مجوز تأسیس از وزارت کشور دریافت نمود. این حزب تاکنون ۸ کنگره برگزار نموده است. کنگره آخر این حزب در سال ۱۳۹۳ بوده است و طی آن اعضا شورای سیاست گزاری ۲۱ نفره حزب را انتخاب نموده است. دبیرکل فعلی این حزب احمد حکیمی پور است. این حزب در ۲۴ استان کشور عضو و نمایندگی دارد.

 

حزب یا گروه در یک نگاه