حزب اسلامی کار

اصلاح طلبان

حزب اسلامی کار یکی از احزاب‌اصلاح طلب ایران است که بعد از انتخابات هفتمین دوره­ ریاست جمهوری ۱۳۷۶ از بطن خانه­ کارگر به دبیرکلی ابوالقاسم سرحدی‌زاده، با کارکرد بیشتر سیاسی و کمتر صنفی به ­وجود آمد و در تاریخ ۵/۱۱/۱۳۷۷ از وزارت کشور اجازه­ فعالیت یافت و در تاریخ ۲۹/۱۱/۱۳۷۷ به ­طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.

زمینه های شکل گیری :

ریشه خانه­ کارگر به شاخه کارگری حزب جمهوری اسلامی می‌رسد. خانه کارگر به­ عنوان مدافع حقوق کارگران در جمهوری اسلامی ایران, توسط حسین کمالی ،علیرضا محجوب، علی ربیعی تأسیس شد و آن‌ها در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۷۰ از وزارت کشور اجازه­ فعالیت گرفتند.

بعد از انتخاب شدن خاتمی به ریاست جمهوری و در راستای تحقق شعارهای رئیس ­جمهور مبنی بر توسعه ­ی سیاسی عده‌ای از اعضای مرکزی تشکیلات خانه­ کارگر تصمیم به ایجاد حزب جدیدی به نام حزب اسلامی کار گرفتند. بدین ترتیب با ایجاد حزب اسلامی کار، فعالیت سیاسی در حزب اسلامی کار و فعالیت صنفی و کارگری در خانهٔ کارگر تفکیک شدند. این مساله امکانی را به خانه کارگر و حزب اسلامی کار داد تا بتوانند در مواقع خاص مواضع متفاوتی بگیرند. به طور مثال، در انتخابات مجلس نهم که اصلاح طلبان لیست انتخاباتی ارائه ندادند، خانه کارگر وارد انتخابات شد و رسماً کاندیدا معرفی کرد.

اعضای سرشناس :

 

  1.     حسین کمالی
  2.     سهیلا جلودار زاده
  3.     محسن سرخو
  4.     علیرضا محجوب
  5.     ابوالقاسم سرحدی‌زاده

 

حزب یا گروه در یک نگاه