جبهه تدبیر و توسعه

اعتدال گرایان

جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی، تدبیر دوم، ائتلاف جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی

جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی در تاریخ 1392/07/03 طی نامه شماره 1009/ 92 -ج-د به وزارت کشور و کمیسیون ماده 10 احزاب اعلام موجودیت و از مدت ها پیش به عنوان تنها جبهه فعال کشور درخواست رسمی اخذ مجوز کرده است، این در حالی است که در آخرین استعلام توسط یکی از استان ها طی نامه شماره 159431 به تاریخ 94/11/27 وزارت کشور پاسخ داده اند که هنوز در حال بررسی است.
قابل ذکر است که تا کنون هیچ گونه مجوزی به نام جبهه های سیاسی صادر نشده است.
پشتوانه اصلی جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی، ستادهای مردمی دکتر روحانی و 5 حزب رسمی دارای پروانه از وزارت کشور است. این 5 حزب تشکیل دهنده جبهه تدبیر و توسعه ایران اسلامی عبارتند از:

- حزب همبستگی دانش آموختگان؛ دبیر کل: آقای احمد شریف

- حزب توسعه سازندگی ایران اسلامی؛ دبیر کل: آقای هادی دوست طلب دیلمقانی

- حزب ایثارگران انقلاب اسلامی؛ دبیر کل: آقای اوشال

- کانون فارغ التحصیلان آذربایجان غربی؛ دبیر کل: آقای محسن محمد باقر زاده

- حزب وحدت ملی ایران؛ دبیر کل: خانم زاد هوش

حزب یا گروه در یک نگاه