ائتلاف اصلاح طلبان ( امید )

اصلاح طلبان

ائتلاف اصلاح طلبان برای انتخابات مجلس دهم و خبرگان پنجم با عنوان گام دوم در سال 1394 تشکیل شد که هدف آن ارائه لیست های انتخاباتی برای این دو انتخابات در سراسر کشور بود.

انتخاب نام گام دوم در ائتلاف اصلاح طلبان به این خاطر می باشد که انها معتقدند که گام اول را در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و با انتخاب حسن روحانی برداشته اند و پیروزی در این انتخابات به معنای تکمیل قدم و گام اول می باشد.

حزب یا گروه در یک نگاه