جبهه ایستادگی ایران اسلامی

اصولگرایان

جبهه ایستادگی ایران اسلامی یکی از احزاب فعال در ایران است که اواخر سال ۱۳۸۹ به پیشنهاد محسن رضایی تأسیس شد.

اعضا :

  • عبدالحسین روح الامینی
  • ابوالقاسم رئوفیان
  • حسین کنعانی مقدم
  • دلاور صیامی
  • محمود علوی
  • حسن بیادی
  • امیرعلی امیری
  • آرش میراسماعیلی
  • زهره حقیقی
  • محمود افتخاری

 

حزب یا گروه در یک نگاه