انتخابات اولین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا

انتخابات در یک نگاه

 •    تاریخ برگزاری انتخابات
  07 اسفند 1377
 •    تعداد واجدین شرایط
  0 نفر
 •    درصد مشارکت
  0 %
 •    تعداد کاندیداهای ثبت نام شده
  0 نفر
 •    تعداد کاندیداهای تایید صلاحیت شده
  0 نفر