اقلیت های مذهبی

اقلیت های مذهبی یک تفکر یا جریان سیاسی محسوب نمی شوند ولی طبق قسمتی از اصل 64 قانون اساسی اقلیت های مختلف نماینده در مجلس دارند.

در بیشتر کشورها، اکثریتی وجود دارد که دارای تاریخ و فرهنگ و زبان و مذهب مشترک هستند. گروه­های کوچک­تری نیز وجود دارند که ویژگی‌های قومی و مذهبی خاص خود را دارند و اقلیت نامیده می‌شوند. بحث رعایت حقوق اقلیت‌ها و تبعیض قائل نشدن نسبت بين آنها از اموری است که امروزه مورد توجه نهادهای بین‌المللی حقوق بشر است. در حقیقت برای این­که، جمعیتی به­ عنوان اقلیت شناخته شود باید اولا از لحاظ تعداد کم باشند، ثانیا حاکمیت را در دست نداشته باشند و ثالثا تفاوت نژادی، ملی، فرهنگی و یا تفاوت مذهبی داشته باشند.

گروه­های اقلیت دینی در ایران به سه دسته تقسیم می‌شوند که عبارتند از: مسیحی، زرتشتی، یهودی.
 
زرتشتيان و كليميان هر كدام يك نماينده و مسيحيان آشوري و كلداني مجموعا يك نماينده و مسيحيان ارمني جنوب و شمال هر كدام يك نماينده انتخاب مي كنند.
 
به طور کلی 4 نماینده از 290 نماینده مجلس شورای اسلامی به اقلیت های مذهبی اختصاص دارد.

احزاب و گروه های اقلیت های مذهبی

هیچ حزب یا گروهی برای این جریان سیاسی وارد نشده است